História

Slovenská republika sa po rozdelení bývalého Československa ocitla v oblasti leteckej dopravy v špecifickom postavení tým, že nám neostal žiadny dopravca a ani nikdy v minulosti nebola vybudovaná efektívna sieť leteckých liniek spájajúca priamo Slovensko so svetom. Na Slovensku nezostalo ani jedno lietadlo, ani jedno zahraničné zastúpenie.



Na riešenie tejto nepriaznivej situácie bola už v minulosti pociťovaná potreba vybudovať leteckého dopravcu, ktorý by zabezpečoval spojenie Slovenska so zahraničím a riešil celú koncepciu rozvoja leteckej dopravy, najmä v nadväznosti na cestovný ruch a budovanie infraštruktúty (technické zázemie, catering, handling a pod.)

V roku 1995 misia medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) pri návšteve Slovenska navrhla ako jednu z možností rozvoja civilného letectva vytvorenie národného leteckého dopravcu. Už predtým sa o tento status uchádzali niektoré letecké spoločnosti, vtedajšie snahy o vytvorenie takéhoto dopravcu však neboli úspešné. Odborníci sa po takmer roku intenzívnych diskusií zhodli v názore, že silnú, kvalitnú leteckú spoločnosť v našich podmienkach je možné vytvoriť len formou národného leteckého dopravcu. Výsledkom tohoto úsilia bolo určenie spoločnosti Slovenské aerolínie, a.s. za národného leteckého dopravcu.

Podnikateľský zámer spoločnosti Slovenské aerolínie, a.s. počítal s vybudovaním základnej siete liniek v horizonte 5-ich rokov.

Slovenské aerolínie, a.s. boli v rámci programu Phare “Air Operation Safety Improvement” vybraté ako jeden z troch prevádzkovateľov v rámci štátov východnej Európy ako vzorový dopravca a konzultant pri tvorbe programu zvyšovania bezpečnosti leteckej dopravy v krajinách Phare.

Generálny sekretár Spojených leteckých úradov Európy p. Kouplin vysoko ohodnotil dosiahnutú technickú úroveň a spôsobilosť lietadiel TU-154M a vyzval Slovenské aerolínie, a.s. , aby sa podieľali na tvorbe predpisovej základne pre tento typ pre štáty Európskej komisie pre civilné letectvo (ECAC). Ocenil úroveň spoločnosti pri aproximácii západoeurópskych leteckých predpisov.

Slovenské aerolínie, a.s. pôsobili na trhu ako letecký dopravca, prevádzkovali pravidelnú a nepravidelnú prepravu cestujúcich a prepravu carga a pošty.

Historický prehľad:
1998
1. máj – začiatok lietania – pravidelná letecká linka do Bratislava – Moskva
26. máj – oficiálne otvorenie zastúpenia v Moskve
jún –
september
– otvorené charterové linky do Grécka, Turecka, Španielska a Francúzska
11. august – otvorená pravidelná letecká linka Bratislava – Košice
18. október – otvorenie zastúpenia na Cypre – Larnaca
26.
december
– otvorenie pravidelnej leteckej linky Poprad – Moskva, podpora aktívneho cestovného ruchu dovozom turistov do Tatier
december – podpísaná zmluva na prepravu hokejovej reprezentácie SR
1999
11. august – znovu otvorenie pravidelnej leteckej linky Bratislava – Košice
9. november – znovu otvorenie pravidelnej leteckej linky Bratislava – Moskva
22. november – prvý krát otvorenie pravidelnej leteckej linky Bratislava – Mníchov, s možnosťou okamžitých spojení do viac ako 200 destinácií na celom svete
26. december – znovu otvorenie linky Poprad – Moskva
2000
14. apríl – prvý let pre potreby OSN: Karači – Priština, Slovenské aerolínie sa úspešne uchádzali o možnosť zabezpečovať leteckú prepravu pre potreby Organizácie spojených národov (OSN) a podieľali sa na preprave mierových zborov OSN a organizácií v rámci programov UNICEF
16. august – uzatvorenie zmluvy – Slovenské aerolínie sa stávajú oficiálnym dopravcom futbalovej reprezentácie Slovenska
1. október – dočasné uzatvorenie pravidelnej linky Bratislava – Mníchov
1. december
– prvý krát letí so spoločnosťou Slovenské aerolínie, a.s. na linke Bratislava – Košice prezident SR Rudolf Schuster
2001
5. výročie vzniku spoločnosti
Slovenské aerolínie na sezónnej linke Moskva – Poprad/Tatry – Moskva v období od decembra 2000 do marca 2001 prepravili celkovo vyše štyritisíc cestujúcich
2002
1. január
– generálnym riaditeľom spoločnosti Slovenské aerolínie a.s. sa stal Ing. Miloslav Mészáros
logo Slovenských aerolínií sa zaradilo medzi tri najlepsie logá a získalo cenu Logotyptop Slovakia 2002 v kategórii Obchod a služby
12. máj
Slovenské aerolínie, a.s. sa zúčastnili na úspechu slovenských reprezentantov na MS v ľadovom hokeji v Gőteborgu a dopravili našich hokejistov aj s rodinnými príslušníkmi na Slovensko na letisko M. R. Štefánika v Bratislave
23. júl – lietadlový park Slovenských aerolínií sa rozšíril o lietadlo typu Boeing 737-300
november – navýšenie základného imania Slovenských aerolínií nepeňažným vkladom štátu
9. december
– spoločnosť Slovenské aerolínie prepravila od začiatku svojej pôsobnosti na pravidelnej linke číslo 6Q700 Bratislava – Moskva svojho päťstotisíceho pasažiera
december – zmena predstavenstva spoločnosti
2003
12. marec – novým generálnym riaditeľom Spoločnosti Slovenské aerolínie, a.s. sa stal predseda predstavenstva Tomáš Slivka
6. jún – Slovenské aerolínie podpísali s lotyšskou leteckou spoločnosťou RAF – Avia Airlines obchodnú zmluvu o spolupráci v oblasti leteckej prepravy
júl – Slovenské aerolínie, a.s. obnovili pravidelné letecké spojenie na traseBratislava – Košice a späť
Slovenské aerolínie a.s. podpísali zmluvu s lotyšskou leteckou spoločnosťou RAF – Avia Airlines o zriadení leteckej linky medzi Bratislavou a Rigou
3. máj
otvorenie pravidelného leteckého spojenia Bratislava – Kyjev – Charkov v spolupráci s ukrajinskou spoločnosťou Aeromost – Kharkov
27. október – spoločnosť Slovenské aerolínie, a. s. otvorila novú pravidelnú linku Bratislava – Brusel
19. november – lietadlo TU 154 M posledný krát vzlietlo z bratislavského Letiska Milana Rastislava Štefánika; ukončila sa tak význámná éra v civilnej leteckej doprave na Slovensku
2004
25. marec – spoločnosť Slovenské aerolínie, a. s. otvorila nové pravidelné letecké spojenie na trase Bratislava – Tel Aviv; linka bola operovaná 2x týždenne
máj – začiatok intenzívnej spolupráce s leteckou spoločnosťou Austrian Airlines
jún – nadviazanie spolupráce s leteckou spoločnosťou LOT Polish Airlines v podobe spoločnej linky na trase Bratislava – Varšava; linka bola v septembri jej prevádzkovateľom – spoločnosťou LOT – pozastavená
1. júl – Slovenské aerolínie, a. s. v spolupráci s Austrian Airlines otvorili nové codesharové linky z Bratislavy do Bruselu, Paríža a Londýna, kde Slovenské aerolínie, a. s. boli len marketingovým partnerom
október – Austrian Airlines Group prejavila záujem o Slovenské aerolínie, a. s. ako o národného prepravcu SR
31. október – Slovenské aerolínie, a. s. pozastavili prevádzkovanie leteckého spojenia Bratislava – Tel Aviv
4. november – zmena v predstavenstve spoločnosti; novým predsedom predstavenstva a CFO sa stala pani Christiane Bőhm – Mayer
29. november – spoločnosť Austrian Ailrlines, prevádzkovateľ spoločnej linky na trase Bratislava – Londýn zrušil všetky lety do tejto destinácie
počas roku 2004 operovala spoločnosť Slovenské aerolínie, a. s. na pravidelných a charterových linkách dvoma lietadlami typu Boeing 737- 300 s kapacitou 148 miest
2005
17. január – prevádzkovateľ spoločnej linky spoločnosť Austrian Airlines zrušila lety na trase Bratislava – Paríž
január – zmenila sa akcionárska štruktúra spoločnosti Slovenské aerolínie, a. s.; Austrian Airlines Group získala 62 % podiel v spoločnosti, čím sa Slovenské aerolínie, a. s. stali členom významnej skupiny leteckých dopravcov. Toto rozhodnutie ešte nenadobudlo právnu účinnosť
január – novou generálnou riaditeľkou spoločnosti sa stala pani Christiane Bőhm – Mayer
31. marec – rozšírenie frekvencií na pravidelnej
linke do Bruselu; ukončenie codesharovej spolupráce s Austrian
Airlines, linka opäť prevádzkovaná Slovenskými aerolíniami, a. s.
máj – flotila Slovenských aerolínií, a. s. sa
rozšírila o ďalšie lietadlo typu Boeing 737 – 300 s kapacitou 148 miest,
ktoré je využívané najmä na charterové lety našej spoločnosti do
najznámejších dovolenkových destinácií
jún – do letového parku Slovenských aerolínií,
a. s. pribudlo nové lietadlo typu Fokker 100 s kapacitou 100 miest, ktoré
zabezpečuje pravidelné letecké spojenia na linkách Bratislava – Brusel a
Bratislava – Moskva  
25. jún – na pristávacej ploche Letiska M. R.
Štefánika sa konalo slávnostné požehnanie a krst lietadla Fokker 100 – OM
AAC. Lietadlo dostalo meno NITRA podľa najstaršieho slovenského mesta;
úlohy krstného otca sa zhostil primátor mesta Nitry Mgr. Ferdinand Vítek
2007
30. Január– Boli zrušené všetky pravidelné linky spoločnosti, zároveň si Austrian Airlines zobral späť dve lietadlá.
2. Marec– Spoločnosť podala návrh na konkurz. Veľkú časť zamestnancov zamestnala slovenská charterová letecká spoločnosť Seagle Air.